Discgolf, bevægelse og fællesskab: Idrætsindsats skal skabe positive forandring for udsatte esbjergensere

De certificerede medarbejdere fra socialpsykiatrien i Esbjerg modtager diplomet for deres idrætscertificering (Foto: OMBOLD)
dato

Meningsfulde idrætsfællesskaber kan have stor betydning for livskvaliteten hos mennesker i udsatte positioner, ikke bare i forhold til den fysiske sundhed, for den mentale sundhed får også et spark i den rigtige retning, når udsatte borgere samles omkring idrætsaktiviteter.

Tre medarbejdere fra Center for Psykiatrien i Esbjerg Kommune har netop afsluttet et 1-årigt idrætscertificeringsforløb. Det betyder, at medarbejderne nu har tilegnet sig kompetencer og konkrete redskaber til at bruge idræt i deres socialpædagogiske arbejde med Esbjergs udsatte borgere.

- I de seneste år har idræt og bevægelse fået en mere central rolle i vores socialpædagogiske arbejde. Derfor var det også et naturligt skridt at videreuddanne en del af medarbejdergruppen. De tre certificerede medarbejdere arbejder med nogle af kommunens mest udfordrede borgere, men alligevel har de igennem det seneste år brugt læringerne fra certificeringen til at skabe et stærkt fællesskab omkring discgolf. Borgerne, der tidligere havde svært ved at komme ud, spiller nu discgolf i alt slags vejr. De glæder sig, forbereder sig mentalt, og aktiviteten har i den grad øget deres livskvalitet, fortæller Ulla Ankersø, Tilbudsleder i Center for Socialpsykiatri

Potentialet er stort
Målet med at gøre idræt, bevægelse og fællesskab til en central del af de udsatte borgeres hverdag er klart. Det skal styrke borgernes sociale kompetencer, og sparke ensomheden og social isolation til hjørne.

For selvom det ofte er idrættens gavnlige effekter for den fysiske sundhed, der fremhæves, så kan idræt og bevægelse meget andet end få pulsen op og give sved på overlæben.

– Vi har allerede oplevet, at fællesskab omkring idrætsaktiviteter har skabt positivt indhold i livet hos en del af kommunens udsatte borgere. Det er enormt glædeligt, og det er tydeligt for mig, at bevægelse og idræt har stort potentiale i forhold til at komme ensomhed og social isolation til livs. Jeg glæder mig til at følge med i, hvordan idræt og bevægelse kan gøre en forskel for endnu flere, nu hvor certificeringen er i hus, siger Jakob Lykke, formand for Borger & Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune.

Idrættens potentiale bakkes op af Grethe Sandholm, der er underviser på idrætscertificeringen og lektor på VIA University College:

- Når man bruger idræt og bevægelse i det pædagogiske arbejde, kan man skabe et trygt miljø, hvor borgerne kan opbygge venskaber og lære socialt samspil, fordi det er en naturlig del, når man laver idrætsaktiviteter sammen. Borgerne er afhængige af hinanden, de får succeser sammen og griner sammen. Det giver dem et stærkt fundament at bygge videre på i det ”virkelig” liv.

Positive livsforandringer gennem idræt
OMBOLD, der er projektejere på idrætscertificeringen, har mange års erfaring med at skabe positive forandring for udsatte mennesker gennem fodbold, og direktøren for NGO’en, Martin S. Pedersen, udtrykker stor glæde over prioriteringen af idrætten i Esbjerg Kommune.  

– Mennesker i udsatte positioner kæmper ofte med dårlig sundhed, ensomhed og lav livskvalitet. Erfaring viser, at idræt og det fællesskab, det skaber, har stor betydning for dem på samfundets kant. Derfor er enormt glædeligt og visionært, at Esbjerg Kommune viser vejen og prioriterer idræt som en del af deres socialpædagogiske tilgang til kommunens borgere. Det er jeg sikker på vil gøre en positiv forskel i rigtig mange udsattes borgers liv i Esbjerg.

De tre certificerede medarbejder skal fremover være ambassadører for idrætten i det socialpædagogiske arbejde i center for socialpsykiatrien i Esbjerg Kommune. De har nemlig til opgave at udbrede deres viden om idræt til deres kollegaer, så alle medarbejdere på det sociale område på sigt, vil kunne bruge idræt og bevægelse som redskaber i deres daglige arbejde.  

Det er OMBOLD, VIA University College, DIF og WeShelter der har udviklet forløbet med støtte fra TrygFonden, og målsætningen er, at idrætscertificeringen skal udbredes til forsorgstilbud og kommuner i hele Danmark.

Kilde: Ombold
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.