Jobcenter Esbjerg har knækket koden til at opkvalificere ledige, der er visiteret til fleksjob

Jobcenter Esbjerg og erhvervsskolen Rybners opkvalificerer ledige, der er visiteret til fleksjob, til grønne og administrative opgaver. Det efterspørger erhvervslivet (Foto: Videnshuset Cabi)
dato

Jobcentret i Esbjerg har indgået et samarbejde med den lokale erhvervsskole, som betyder, at ledige på fleksjobordning bliver opkvalificeret med tilpasset halvdagsundervisning.

På erhvervsskolen Rybners i Esbjerg har et hold på 12 kursister netop gennemført det første forløb, der opkvalificerer dem inden for handel, kontor og administration. Forløbet er målrettet ledige, der er visiteret til fleksjob, og som derfor har brug for tilbud på nedsat tid, både når det gælder job og opkvalificering.

De 12 kursister er nu opkvalificeret med kompetencer inden for kontor og administration plus nyeste viden om, hvordan virksomheder kan dokumentere deres tiltag i den grønne omstilling. Det er områder, som erhvervslivet i Esbjerg efterspørger deltidsmedarbejdere til.

Dermed er der udsigt til at kursisterne kommer i job inden for de nærmeste måneder.

Gode erfaringer, der har skabt nye planer
Jobcenter Esbjerg og Rybners har i forvejen et godt samarbejde om opkvalificering af ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Det nye er, at samarbejdspartnerne er blevet enige om at afprøve holdforløb specifikt til ledige, der er visiteret til fleksjob, og dermed også har brug for undervisning på få antal timer om ugen.

Netop det samarbejde sker i regi af projektet Grøn Omstilling – en nøglebrik til social inklusion, der er medfinansieret af EU og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

”Projektet har skabt rammer for, at vi indgik aftale med Rybners om at gøre os erfaringer med at sammensætte holdforløb for lige denne gruppe ledige”, udtaler Mona Due-Frederiksen, fagkonsulent i Jobcenter Esbjerg.

Hun fremhæver, at det første forløb har givet gode erfaringer, som Jobcenter Esbjerg og Rybners bygger videre på. I denne uge (uge 9) begynder et nyt hold ledige fleksjobbere på et forløb, der også har fokus på opkvalificering indenfor administration og grønne opgaver.

”Første forløb har været en succes. Vi har mødt en fleksibel erhvervsskole, som har leveret undervisning, der matcher netop denne gruppe borgere, og som har været indstillet på den tætte opfølgning, som et nyt forløb til en ny målgruppe kræver”, siger Mona Due-Frederiksen.

I videnshuset Cabi, der er projektleder på ”Grøn Omstilling – en nøglebrik til social inklusion”, hilser seniorkonsulent Anne Brændbyge de gode erfaringer fra Esbjerg velkommen:

”Det er glædeligt, at de i Esbjerg har knækket koden til reel faglig opkvalificering af den gruppe af ledige, der har brug for at lære i færre timer ad gangen. Det har generelt været svært at realisere”, siger hun og tilføjer:

”Jeg ser store perspektiver i de gode erfaringer fra Esbjerg-forløbet. Det giver mulighed for, at gruppen af ledige, der er visiteret til fleksjob, kommer i job med præcis de kompetencer, arbejdsmarkedet kalder på”.

---

Mere om AMU-forløbet i Esbjerg
Opkvalificeringsforløbet er et AMU-forløb bygget op af moduler. De første moduler gav basiskompetencer inden for kontor og administration. De sidste moduler handlede om bl.a. om klimaregnskab og ESG-registrering. Jobcenter Esbjerg har købt forløbet, og aftalen var, at hvis en deltager stoppede, så stoppede betalingen også.

20 deltagere startede. To fik job undervejs og 12 gennemførte. Der var fem halve undervisningsdage om ugen. Det har vist sig at være for hårdt. Der er brug for to undervisningsfrie dage pr. uge. En erfaring fra forløbet er, at det kræver differentieret undervisning og dermed noget ekstra af underviserne. Holdundervisningen har givet deltagerne tryghed i forløbet. Desuden har jobcentret tilknyttet en kontaktperson til forløbet.

Jobcentret og Rybners undersøger i øjeblikket muligheder for at opstarte andre holdforløb for ledige, der ikke kan følge et kursus på fuld tid, indenfor andre områder, hvor de lokale virksomheder mangler arbejdskraft.

Kilde: Cabi
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.