SDU får ny psykologiuddannelse i Esbjerg

Profilbillede
dato

Nu er det officielt, at Syddansk Universitet fra sommeren 2025 starter en ny uddannelse i psykologi på campus i Esbjerg. Så nu skal der gøres klar, så 75 studerende kan starte op næste år. Det er et resultat af et stærkt samarbejde mellem Education Esbjerg og SDU og med stor opbakning fra Esbjerg Kommune, lokale fonde og erhvervslivet.

Det er både en ny bachelor- og senere hen kandidatuddannelse, der har fået grønt lys fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, så det er godt nyt i forhold til at fastholde dimittenderne i regionen efter endt uddannelse.

”På SDU stræber vi hver dag efter at skabe den højeste kvalitet inden for forskning og uddannelser. Det gør vi, fordi det skaber værdi for og med samfundet – og fordi det er selve universitetets kerneopgave. Den nye psykologiuddannelse åbner et nyt og vigtigt kapitel for universitetet i forhold til at understrege SDU’s regionale forankring i Region Syddanmark”, siger rektor på SDU, Jens Ringsmose.

Uddannelsen er blevet udviklet i tæt samarbejde med både offentlige og private virksomheder samt Education Esbjerg.

”Vi er utroligt glade for, at det er lykkedes at trække endnu en vigtig uddannelse til Esbjerg. Efterspørgslen efter psykologer i Sydvestjylland er stor, og der rekrutteres forgæves i 4 ud af 10 tilfælde, når der bliver slået en psykologstilling op. En stor tak skal først og fremmest lyde til byens fonde, som har været med til at gøre det muligt og selvfølgelig tak til SDU, som vi har haft et forbilledligt samarbejde med”, udtaler direktør for Education Esbjerg, Lone Saaby.

Godkendelsen af psykologiuddannelsen vækker stor glæde i Esbjerg, også hos borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V):

”Det har stor betydning for Esbjerg, at vi nu får psykologistudiet til byen. Det vil give et meget tiltrængt boost af nye psykologer i landsdelen, og er samtidig med til at styrke Esbjerg som en by, der både er fantastisk at studere, arbejde og leve i. Etableringen af den nye uddannelse er et skoleeksempel på, hvad vi kan opnå, når vi samler kræfterne og trækker i samme retning”, siger Jesper Frost Rasmussen.

Fokus på faglighed og trivsel

Sammen er det ambitionen, at studiet skal sætte fokus på faglighed, trivsel, teknologi og ikke mindst sammenhæng med sydjyske offentlige og private virksomheders behov for at rekruttere psykologer. Dette kombineres med Education Esbjergs E.1-koncept, som både sætter de studerendes trivsel i fokus, har indbygget læring og brug af ny teknologi samt mulighed for praksisnær undervisning under studiet.

Dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU, Ole Skøtt, tilføjer:

”Det er en stor glæde at vi nu har fået godkendt en psykologiuddannelse med udgangspunkt i Esbjerg. Behovet for psykologer i Syd- og Sønderjylland er meget stort, og har hidtil ikke kunnet dækkes af de eksisterende danske uddannelsesudbud. Institut for Psykologi ved SDU er et ungt institut, hvor både uddannelse og forskning er på et meget højt fagligt niveau, som vi glæder os til at udbrede - også til Esbjerg.”.

Fakta

Første optag af studerende på uddannelsen finder sted i første halvdel af 2025 og med studiestart 1. september 2025.

Psykologiuddannelsen er en 5-årig universitetsuddannelse, som er opbygget af 3 års bachelorstudier og 2 års kandidatstudier.

SDU i Esbjerg åbner for 75 pladser på bacheloruddannelsen i psykologi. Det giver samlet set cirka 350 nye studerende i Esbjerg, når alle årgange på bacheloren og kandidaten er optaget. Kandidatuddannelsen starter, når de første bachelorer er igennem systemet efter tre års studier.

Tilblivelsen af psykologiuddannelsen i Esbjerg er støttet af en række lokale fonde: Claus Sørensens Fond. Esbjerg Fonden, Lida og Oskar Nielsens Fond og Johan Hoffmann fonden. 

Kilde: Via Ritzau / Syddansk Universitet
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.